Pizza Pollo

Tomaten sauce + mozzarella + oregano + poulet fleisch